Badania. Co nam dają i dlaczego je warto przeprowadzać?

Pod pojęciem badań użytkowników kryje się szeroki zakres metod, od przeprowadzania wywiadów etnograficznych z grupą docelową, przez klasyczne badania użyteczności, po ilościowe pomiary zwrotu z inwestycji. Co natomiast łączy wszystkie metody badawcze? Możliwość umieszczenia ludzi w centrum procesu projektowania produktów, co umożliwia nam szukanie inspiracji dla swoich projektów, daje możliwość oceny istniejących rozwiązań oraz mierzenia ich wpływu.

Badania użytkowników możemy podzielić przede wszystkim na metody ilościowe i jakościowe.


Ankiety, wywiady telefoniczne, kwestionariusze to przykłady badań ilościowych. Takie badania mają na celu zmierzenie zachowania użytkowników w sposób, który można przedstawić w postaci liczbowej, a następnie wykorzystać do analizy statystycznej.


Indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, eksperymenty, testy użyteczności, obserwacje to natomiast przykłady badań jakościowych. Mają one charakter eksploracyjny i celują w dogłębne zrozumienie doświadczeń i potrzeb użytkowników.


To na którą metodę się zdecydujesz zależy od tego, co przede wszystkim chcesz osiągnąć, ale także od wielu innych czynników, jak rodzaj projektu, czas czy budżet. Pamiętaj też, że każda metoda badawcza ma swoje wady i zalety, które będą miały wpływ na osiągnięcie Twojego celu, musisz więc je wybierać świadomie.


W kolejnym artykule przestawię najpopularniejsze i najskuteczniejsze metody badawcze wykorzystywane w produktach cyfrowych. Ten artykuł jest natomiast wstępem do tej tematyki i zachęceniem do ich przeprowadzania, do czego spróbuję Cię teraz przekonać.

 

Podstawowym celem prowadzenia badań jest to, że jest to jedyny sposób na zrozumienie ludzi, którzy będą korzystać z Twojego projektu lub usługi. Jeśli zrozumiesz i poznasz potrzeby swoich użytkowników, będziesz mógł tworzyć projekty, które są dla nich odpowiednie. Jeśli nie znasz swoich użytkowników i nie rozumiesz ich potrzeb oraz problemów z jakimi się zmagają, nie możesz wiedzieć, czy Twój produkt lub usługa są dla nich odpowiednie. Projekt, który nie jest odpowiedni dla odbiorców docelowych, nigdy nie odniesie sukcesu.

 

Kolejnym dobrem powodem, jest możliwość dostarczenia produktów o dobrej jakości. Realizowane przez nas projekty bądź produkty powinny być łatwe w użyciu oraz wolne od wad i błędów, a badania użytkowników są bardzo pomocne w osiągnięciu tego celu. Dodatkowo dostępne na rynku produkty i usługi o świetnej jakości sprawiły, że ludzie zaczęli oczekiwać, łatwych i dobrych produktów – świetna jakość przestała być luksusem. Jeśli wrażenia użytkowników nie będą dobre, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejnym razem dokona innego wyboru.

 

Pamiętaj, że badania są jednym z etapów tworzenia oraz rozwoju produktów i usług, powinny być wykonywane cyklicznie, a każda nowa zmiana powinna być przetestowana i przebadana.

 

Na koniec zostawiam Cię ze słowami Tim’a Browna, CEO firmy IDEO, twórcą pojęcia Design Thinking : „Empatia leży u podstaw projektowania. Bez zrozumienia tego, co inni widzą, czują i doświadczają, projektowanie jest bezcelowe. ”