Rodzaje menu i ich skuteczność.

W tym artykule chcę przedstawić oraz omówić skuteczność najczęściej stosowanych obecnie menu na stronach internetowych.

Przede wszystkim zależy mi na omówieniu trzech rodzajów menu:
1. Nawigacji ukrytej, najcześciej umieszczanej pod ikonką hamburgera (3 poziome paski).
2. Nawigacji widocznej, przy takim rozwiązaniu główne pozycje menu umieszczone są w navbarze (górnym pasku/belce strony).
3. Nawigacji częściowo widocznej, czyli połączenie dwóch powyższych rozwiązać, poprzez umieszczenie w navbarze kilku najistotniejszych pozycji, i ukrycie pozostałych pod np. przyciskiem „Więcej” lub ikonką hamburgera.

 

 

 

Teraz przejdę do omawiania tych rozwiązań, porównania ich, oraz powiem na co warto wrócić uwagę przy ich wyborze. Prezentowane przez mnie dane oraz wnioski pochodzą z wyników badań Nielsen Norman Group. Link do źródła znajdziecie na końcu artykułu.

Trzy podstawowe wnioski z badań Nilsen’a:

1. Nawigacja ukryta jest znacznie mniej stosowana przez użytkowników, niż nawigacja widoczna lub częściowo widoczna.

Zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych badani znacznie częściej korzystali z nawigacji, gdy wszystkie lub niektóre opcje nawigacji były widoczne.


Na komputerze użytkownicy korzystali z ukrytych menu tylko w 27% przypadków, podczas gdy nawigacja widoczna lub częściowo widoczna była używana prawie dwa razy częściej: odpowiednio w 48% i 50% przypadków. Natomiast na urządzeniach mobilnych korzystanie z ukrytej nawigacji dotyczyło 57%, a nawigacji częściowo widocznej w 86% przypadków - 1,5 razy więcej (ze względu rozmiary urządzeń mobilnych, nawigacja widoczna jest niemal nie spotykana, stąd brak jej w tym porównaniu).

 

Źródło: https://www.nngroup.com/articles/hamburger-menus/


Nilsen zwraca uwagę, że wynik ten nie jest zaskakujący. Dostrzeżenie kilku, zazwyczaj słownych pozycji jest bardziej prawdopodobne, niż menu reprezentowanego przez małą ikonę lub etykietę.


2. Użytkownicy znacznie częściej korzystają z nawigacji ukrytej lub częściowo widocznej na urządzeniach mobilnych, niż na komputerze.


Nawigacja na ekranie urządzeń mobilnych (ukryta pod menu lub częściowo widoczna) zajmuje większą część miejsca niż na ekranie komputera. Użytkownicy ją łatwiej i częściej zauważają i wykorzystają. W badaniu zauważono nawet, że badani, na komputerach czasami nawet nie widzieli ikonki menu ukrytego. Niektórzy badani stwierdzili, że witryny z ukrytą nawigacją nie mają menu.


Ponieważ ukryta nawigacja jest bardziej powszechna na urządzeniach mobilnych, niż na komputerach, ludzie mogą się z nią lepiej zapoznać i bardziej prawdopodobne jest, że będą chcieli z niej korzystać.


Na chęć lub nawet konieczność korzystania/szukania menu w urządzeniach mobilnych mogą również wpływać: mały ekran i trudniej widoczna zawartość, słabe łącze i chęć jak najszybszego przejścia do porządnej pozycji, bądź też trudniejsze niż na komputerze pisanie i w związku z tym preferowanie korzystania z nawigacji, zamiast z wyszukiwarki.


3. Zarówno na komputerze, jak i telefonie komórkowym, czas dotarcia do nawigacji ukrytej jest dłuższy od czasu dotarcia do nawigacji widocznej lub częściowo widocznej.

Przejście do ukrytej nawigacji na komputerze zajmuje 31 sekund, w porównaniu z 23 i 26 sekundami nawigacji częściowo widocznej oraz widocznej. Na urządzeniach mobilnych czasy wynosiły 26 sekund przy nawigacji ukrytej oraz 24 sekundy dla nawigacji częściowo widoczne (dla przypomnienia nawigacja widoczna ze względu na sporadyczne występowanie na urządzeniach mobilnych nie była uwzględniana w tym badaniu).


Źródło: https://www.nngroup.com/articles/hamburger-menus/

 

Różnice te mogą wydawać się niewielkie i nieistotne, jednak w tych kilku chwilach użytkownik może zacząć odczuwać frustrację, wątpliwości i w konsekwencji porzucić stronę lub przynajmniej zrezygnować z korzystania z menu.

 

Dodatkowe badania Nielsena, wykazały, że:

1. Zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych, wykrywalność treści była znacznie niższa, gdy nawigacja była ukryta.
2. Ukryta nawigacja doprowadzała do wyższych ocen trudności zadania, niż nawigacja widoczna lub częściowo widoczna.
3. Badani spędzili znacznie więcej czasu na wykonaniu zadań z ukrytą nawigacją niż z nawigacją widoczną lub częściowo widoczną zarówno na komputerze jaki i urządzeniu mobilnym.


Podsumowując, ukryta nawigacja, bez względu czy jest stosowana w komputerach czy na urządzeniach mobilnych, prowadzi do pogorszenia wrażeń użytkowników i wynika to z wielu czynników. Mała ikona hamburgera jest trudniejsza do zauważenia, szczególnie na dużym ekranie, zwykle też nie mówi użytkownikom, co jest w środku i aby dowiedzieć się, muszą je rozwinąć. Zwiększa to koszt interakcji dla użytkowników i sprawia, że mniej prawdopodobne jest, że to zrobią, a jeśli tak, może to potrwać dłużej. Dodatkowo ukryta nawigacja jest wdrażana na różne sposoby przez różne strony. Niektóre strony jej używają, niektóre nie. Na urządzeniach mobilnych zaczynają się tworzyć wzorce, ale na komputerze występuje duża zmienność i niespójność w rozmieszczeniu i etykietowaniu ukrytej nawigacji. Istotne jest również, że na komputerach stacjonarnych ukrywanie nawigacji nie jest powszechnym wzorcem i ludzie mogą nie oczekiwać globalnej nawigacji w rozwijanym menu. Niektóre osoby mogą nadal nie znać ikony hamburgera.

 

Czy nawigacja ukryta w kontekście tych badań w ogóle nie powinna być używana? Odpowiedź brzmi nie, istnieją w internecie ciekawe przykłady wykorzystania tego rodzaju nawigacji, jednak nie jest ona stosowana jako nawigacja główna, lecz poboczna. Produktem wykorzystującym w sposób niemal wzorowy ten typ nawigacji jest aplikacja mobilna Uber, która pod ukrytym menu umieściła jedynie elementy, które nie są bezpośrednio związane z jej podstawową funkcjonalnością, czyli zamówieniem przewozu.

 

Jeśli chodzi o wybór między nawigacją widoczną, a częściowo widoczną, to tutaj jest cieżko o jednoznaczną odpowiedź. Oczywiście nawigacji widocznej praktycznie nie da się wykorzystać na urządzeniach mobilnych, więc tu wybór jest oczywisty, natomiast jeśli chodzi o urządzenia stacjonarne to ze względu na niewielkie różnice w efektywności tych rozwiązań, uważam, że ich wybór powinien być podyktowany potrzebami biznesowymi, możliwościami technologicznymi czy też charakterystyką serwisu, na którym będzie stosowana czy też jego strukturą. Najlepiej też by było gdyby wybór był poprawy badaniami użytkowników, bądź testami A/B.

 

Źródło: https://www.nngroup.com/articles/hamburger-menus/